Kontakt:

MIKO trading AS
Kongsveien 94
1177 Oslo
Tlf. + 47 23 38 47 70
Fax + 47 23 28 47 71
E-post: post@miko-trading.no