Bærekraft i praksis siden 1972 - bli med du også

Vi finner gode løsninger på dine varepartier.

Våre områder

Skadepartier

Vårt «DNA» er å ta vare på verdier som ellers ville gått tapt. Vi kjøper brannskader, røykskader, vannskader, trailervelt og lignende..

Overskuddspartier

Alle som driver med innkjøp eller produksjon vet at man noen ganger brenner inne med varer. Vi kjøper alle typer av overskuddsvarer.

Produksjonsfeil

Vi kjøper alle typer feilproduksjoner (feil på etikett, feil emballasje, feil innhold, feil farge, feil vekt, feil blanding osv).

Konkurspartier

Vi kjøper store og små konkursbo. Det være seg nettbutikker, vanlige butikker, butikkjeder, grossister og produsenter.

Bærekraft i over et halvt århundre

Vi er åpne for å være nytenkende også i forhold til forretningsmodeller og kommersielle forhold, som sikrer langsiktighet gjennom økonomisk bærekraftige løsninger for alle involverte parter.

Selg dine varepartier til oss

Har du et vareparti (stort eller lite) du ønsker å selge? Går salget i butikken din dårlig? Nærmer «best før dato» seg på et vareparti? Har du trykket på feil etikett på produktene dine? Eller har du bare rett og slett alt for mye? Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne en god løsning.