Havaristen vokser med 4.000 kvadrat og butikken dobles

Havaristen utvides: 1.500 kvadratmeter butikk og 1.500 kvadratmeter lager vil tilsammen ble hele 3.000 kvadratmeter butikk allerede mot slutten av neste år, forteller daglig leder i Miko Trading AS.

Havaristen på Gran i Ytre har fått rammetillatelse av kommunen til å utvide dagens lokaler med et lager som er dobbelt så stort som hele dagens Havaristen i antall kvadrat.

Det betyr samtidig at butikken vokser inn i det som i dag er lager.

Det forteller daglig leder i Miko Trading AS, Thomas Michelsen.

Vært spredt

Da Havaristen bygget nytt lokale vis a vis det gamle langs Fylkesvei 155 på Gran, og flyttet inn i 2013, var det for å ha god plass. Imidlertid har de vokst ut av bygget for lengst, og i tillegg startet Havaristen opp med nettbutikk for tre år siden.

– Først var nettbutikken vår integrert i driften her, men så flyttet vi driften av den, og tre ansatte, over til den andre siden av veien igjen. Det samme gjorde vi med lageret og mottaket av store varepartier, og dette har vi leid lokaler til, forteller Michelsen.

Å være delt på den måten har ikke vært en ultimat løsning, oppsummerer han.

– Derfor har vi nå i en tid sett på muligheten for å bygge ut.

Stor eiendom

Det nye bygget blir på 2.000 kvadrat i grunnflate, men i og med det bygges i to etasjer får de i realiteten dobbelt så stor grunnflate.

I dag er Havaristens butikk på 1.500 kvm. Etter utbyggingen blir det som i dag er lager frigjort, tilknyttet butikken og åpnet for handlende.

– Dette betyr derfor også at butikken utvides til å bli dobbelt så stor som i dag, sier Michelsen.

– Tanken er å kunne ta inn større partier av hver vare, så det blir noe mindre flytting av ting. At vi for eksempel kan ha ti paller inne i butikken, i stedet for en i butikken og ni på lager. Altså har vi ikke planer om å forandre konseptet så veldig. Det vi ønsker er å ha alt på ett sted, og vi har søkt om å få utvide slik at vi igjen kan samle lager, nettbutikk, sortering og produksjon, forteller han.

– Det får vi nå, og vi har brukt litt tid på å finne ut av hvordan vi vil gjøre dette, og har hatt med oss et arkitektbyrå i prosessen. Vi har hatt en god dialog med Enebakk kommune, som innvilget søknaden for omlag halvannen måned siden, sier Michelsen.

Tilbygget kommer som en fortsettelse av dagens Havaristen.

Åpning i 2021

Miko Trading ble etablert i 1972 og kan med andre ord snarlig markere 50-årsjubileum.

– Oppstarten var på 30 kvadratmeter, og så har det vokst; 200, 400, 800, 1000 og nå enda mer. Det er mange som etterlyser Havaristen andre steder i landet, men vi har ønsket å beholde konseptet her på Gran, sier Michelsen.

Han regner med at den nye butikken kan være oppe å gå allerede i slutten av 2021.

Det er i forlengelse av dagens Havaristen, på plassen bak, at utvidelsen skal komme. Her har frem til nå lastebilene hatt plassen til å kjøre inn og snu på, mens det i det nye bygget vil bli en integrert lasterampe.

– Nå jobber vi videre med detaljene på bygget. Vi må se på hvordan en effektiv vareflyt skal gå og på hvordan det som i dag er lager kan brukes som butikk. Det skal se pent ut, være effektivt og by på god plass og gi en grei flyt.

– Betyr dette også en økt bemanning?

– Når vi øker i kvadrat så gjør det nødvendigvis det. I dag arbeider det tre-fire ansatte på den andre siden av veien med nettbutikken og lageret der, og cirka 50 personer på samme siden som butikken og totalt 25 årsverk.

Har med kundene

Kundene fortsetter å strømme til Havaristen. Havaristen er en del av Miko Trading AS som hadde over 107 millioner kroner i sum driftsinntekter i 2017.

– I 2018 hadde vi også en liten vekst contra 2017, forteller Michelsen.

– Med de endringene vi har gjort tidligere har alltid kundene blitt med oss, sier han.

– Med enda bedre plass tror vi enda flere vil besøke oss, og parkeringsplassen er allerede romslig.

Hele miljøkonseptet som Havaristen bygger på er noe stadig flere får øynene opp for har Michelsen merket seg.

– De siste fem årene har dette virkelig snudd, nå er det ingen som tør å kaste varer lenger. Nå blir vi enda mer attraktive med tanke på leveranse, og det handler jo om å bruke varene. Nå er vi veldig fornøyde med at vi også har fått en fot innenfor på nettet med at vi satset på nettbutikken, sier Michelsen og legger til:

– Å være spredt på begge sider av veien har heller ikke vært bra miljømessig.

Teksten og bildene er hentet fra Enebakk avis i samtykke med avisen