Vannskade i kjøpesenter

Prosjektleder Toralf Trondsen fra Miko Trading og Hilde Fiplingdal fra Tryg på befaring

De siste ukene har Miko Trading jobbet med et omfattende prosjekt i et kjøpesenter, hvor flere butikker måtte stenge pga støv- og vannskader. Alle varer ble ansett som skadet, og måtte vekk fra skadestedet raskest mulig.

Miko Trading ble kontaktet, og med godt samarbeid med forsikringsselskaper, takstmenn, saneringsselskaper, transportører og lokale idrettslag, har vi nå tømt syv butikker for varer i løpet av 1,5 uke. Vi forstår viktigheten av gode og raske prosesser, slik at sanering og gjenoppbygging kan starte så fort som mulig.

Totalt ble prosjektet ca 350 paller med varer, som Miko Trading så restverdi i, og disse ble transportert til vårt varehus Havaristen i Ytre Enebakk.

På vårt lager jobber nå et produksjonsteam med å klargjøre varene for salg, og sluttkunder får kjøpt disse varene til sterkt rabatterte priser på Havaristen.

Jobber du med skade og skadehåndtering, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi sammen kan reddet verdier i fremtiden.